Våra tjänster

Byggtech utför byggentreprenader i Storstockholm med omnejd. Vi erbjuder allt från större entreprenader till ROT, servicetjänster och skadereparationer. Vi hjälper dig från idé till nyckelfärdigt.

Vårt tjänsteutbud är brett, något som vi tror vi är ganska ensamma om. Totalentreprenader med färdiga projekt passar oss mycket bra, men mer och mer växer vår verksamhet inom övriga sektorer.

Vi har väl fungerande team för både större byggentreprenader som servicejobb. Stora delar av vår personal har lång erfarenhet inom byggbranschen. Initiativrika och kunniga medarbetare är vår bästa resurs.

Välkommen till oss med dina förfrågningar - stort som smått
 
Kvalitetsgaranti / kundnöjdhet

Anlitar du Byggtech för ditt projekt kan du vara säker på att du får en samarbetspartner som alltid arbetar efter gällande branschregler. Kunnig och utbildad personal genomför ditt projekt tillsammans med duktiga och behöriga underentreprenörer. Vårt ansvar är att leverera produkter och tjänster som motsvarar uppgjorda avtal i alla avseenden.

Vi tar ett personligt ansvar i varje enskilt projekt. Organisationen är uppbyggd så att Vd och ägare är synliga i det dagliga arbetet och ute hos kund. Vi är närvarande, lätta att nå och har korta beslutsvägar. Det ger dig som kund garanti på att vi tar vårt fulla ansvar om något går fel.

Vår verksamhetsbredd är en styrka. Konjunktursvängningar blir inte lika märkbara för företaget ekonomiskt, bra för företaget – färdigställandegaranti för dig som kund.
 
våra avtalskunder:
       

Vi bygger alltid med behöriga underentreprenörer.


BYGGTECH I STOCKHOLM AB | VRETENSBORGSVÄGEN 30A | 126 30 HÄGERSTEN | TELEFON: VXL. 08-19 05 30 | FAX: 08-19 04 35