Skadereparationer

Byggtech och försäkringsbranschen har en lång historia. Under åren som varit har vi arbetat åt de flesta försäkringsbolag, ett bra samarbete där vi tillsammans försöker finna rätta vägen att arbeta. Våra avtalspartners inom skadereparationer är idag:Har du drabbats av en byggrelaterad skada i ditt hem kan Byggtech vara den entreprenör som åtgärdar skadan. I vårt dagliga arbete hanterar vi vattenskador, inbrottsskador och brandskador mm. Väljer du Byggtech som entreprenör i din skada får du alltid en partner som säkerställer att bygget sker enligt gällande regelverk, vi är en byggentreprenör som tar ansvar och ger dig trygghet i projektet.

Att drabbas av en skada kan för en del vara rent livsavgörande och för andra mer besvärligt i vardagen. Vi möter dagligen personer som drabbats på olika sätt. Det ställer krav på vår personal som utöver sin vanliga yrkesroll även måste planera för en arbetsplats där mycket känslor kan påverka byggprocessen.

Vår vision är att i alla lägen vara lyhörda för era speciella önskemål, anpassa oss i den mån det är möjligt och leva upp till era förväntningar av en bra byggpartner. Vi tror att förståelse för varandras vardag skapar en bra grund för ett bra samarbete och ett lyckat projekt.


Byggtechs skadegrupp

 
våra avtalskunder:
       

Vi bygger alltid med behöriga underentreprenörer.


BYGGTECH I STOCKHOLM AB | VRETENSBORGSVÄGEN 30A | 126 30 HÄGERSTEN | TELEFON: VXL. 08-19 05 30 | FAX: 08-19 04 35