Entreprenader

Byggtech är mångsidiga och vi utför entreprenader i varierande storlek. Vi bygger nytt, om och till. Vi anpassar lokaler till nya verksamheter och vi renoverar fastighetsbestånd.

 Byggtech värderar den personliga relationen högt och ser ett stort värde i att vara nära våra kunder. Vi har en platt och projektorienterad organisation där alla hjälps åt och jobbar nära projekten. Vi vill skapa en stor kontaktyta mot kunden, med hög närvaro, korta beslutsvägar och snabb respons.

Vi samordnar hela byggprocessen och har ett stort kontaktnät med duktiga och behöriga underentreprenörer. Inom företagets väggar finns gedigen kompetens kring allt som rör ett husbygge från grundplatta till ett färdigt hus. Till stor del utför vi renoveringar och lokalanpassningar i befintliga byggnader.

Vår omsättning år 2013 är beräknad till ca 150 miljoner. Behöver du en byggpartner från idéstadie till nyckelfärdigt projekt. Kanske är vi den du söker.
 


Senaste inom Entreprenad:

 
 
våra avtalskunder:
       

Vi bygger alltid med behöriga underentreprenörer.


BYGGTECH I STOCKHOLM AB | VRETENSBORGSVÄGEN 30A | 126 30 HÄGERSTEN | TELEFON: VXL. 08-19 05 30 | FAX: 08-19 04 35