Våra mål

Byggtechs övergripande mål är att skapa värde för kund, personal och aktieägare. Projekten är kärnan i vår verksamhet och värdet skapas i väl genomförda och lönsamma byggprojekt.

Vårt mål är att skapa långvariga relationer med våra kunder. Kvalité och bra byggekonomi, vårt ansvar och kundens trygghet. Det är grundstenen i varje entreprenad.

Byggtech ska ha väl utvecklade modeller för hantering av entreprenader, skaderelaterade byggprojekt och byggservice.

Varje enskilt byggprojekt stort som smått genomförs med hög kvallité under hela byggprocessen. Vi ska leverera, enligt kundernas förväntningar, en fullt funktionell och kvalitativ slutprodukt.

Arbetsplatsolyckor och miljöincidenter ska vara noll. Vi står för en verksamhet utan oegentligheter och mutor.

Byggtech ska föreslå bästa möjliga tekniska lösningar vilket ger ekonomiska fördelar för våra kunder.

 

 
våra avtalskunder:
       

Vi bygger alltid med behöriga underentreprenörer.


BYGGTECH I STOCKHOLM AB | VRETENSBORGSVÄGEN 30A | 126 30 HÄGERSTEN | TELEFON: VXL. 08-19 05 30 | FAX: 08-19 04 35