Affärsidé

"Byggtech ska erbjuda och utföra byggentreprenader åt företag och organisationer på en lokal marknad med bästa kvalité och med hög servicenivå."

 
våra avtalskunder:
       

Vi bygger alltid med behöriga underentreprenörer.


BYGGTECH I STOCKHOLM AB | VRETENSBORGSVÄGEN 30A | 126 30 HÄGERSTEN | TELEFON: VXL. 08-19 05 30 | FAX: 08-19 04 35