Om Byggtech

Vi är en entreprenör med lång erfarenhet och med bred kunskap om byggprocessen, allt från idé till färdig produkt. Vi genomför såväl planering/projektering som själva byggandet.

Vi är en organisation där entreprenörsandan står i centrum. Vår vardag är mångsidig och präglas av allt från om- och tillbyggnader till skadereparationer och nyproduktion. Byggtech är ett glatt gäng med starkt kundfokus. Våra största kundgrupper är fastighetsbolag, förvaltningsbolag och försäkringsbolag. 
Vårt uppdrag är att samordna hela byggprocesser. Vi har ett väletablerat nätverk med kompetenta, och auktoriserade underentreprenörer. Vårt ansvar omfattar budget, tid och kvalité. Vår egen personalstyrka består av arbetsledare, träarbetare, plattsättare och en avdelning för ekonomi & administration.

Våra mål

Byggtechs övergripande mål är att skapa värde för våra kunder och medarbetare. Projekten är kärnan i vår verksamhet och värdet skapas i väl genomförda och lönsamma byggen. 

Grundstenen i varje byggentreprenad är att vi ska erbjuda hög standard och bra byggekonomi under hela byggprocessen. Vi ska vara ansvarsfulla, serviceinriktade och skapa förtroende hos våra kunder.  Byggtech ska ha väl utvecklade modeller för hantering av entreprenader, skaderelaterade byggprojekt och byggservice. Arbetsplatsolyckor och miljöincidenter ska vara noll.
 

Våra avtalskunder

logotyper/stockholms-hamnar-copy
logotyper/folksam
logotyper/enk-pings-kommun-copy
logotyper/hsb-logga-copy
logotyper/riksbyggen-logo-rgb-copy
logotyper/printonlylogo-copy
logotyper/iss-logo-copy
logotyper/sveriges-riksdag
logotyper/bild-logga-upplands-brohus-2
logotyper/st-erik-markutveckling-2
logotyper/familjebost-der-copy2
logotyper/eker-bost-der
logotyper/newsec-copy