Personal


Vi på Håga snickeriPär Wahlgren
Kontorschef
070-619 05 59
 


Kenneth Blåhaga
Finsnickare
076-869 99 11
 
 
våra avtalskunder:

Vi bygger alltid med behöriga underentreprenörer.


BYGGTECH I STOCKHOLM AB | VRETENSBORGSVÄGEN 30A | 126 30 HÄGERSTEN | TELEFON: VXL. 08-19 05 30 | FAX: 08-19 04 35