Personal


Vi på fältetAlexi Sundström
Snickare
070-619 05 75
 


Agne Mattsson
Snickare
070-619 05 46
 


Tore Lund
Snickare
070-251 10 30
 

Alexander Ahlqvist
Lärling
070-373 71 81
 


Hans Bernström
Snickare
070-619 05 89
 


Hans Centerkrona
Snickare
070-718 22 39
 


Bosse Arbringer
Snickare
070-619 05 80
 


Daniel Darpe
Snickare
07-209 54 49
 


Jari Widberg
Snickare
070-619 05 63
 


Erik Johansson
Snickare
070-619 05 51


Filip Häger
Snick
070-619 05 98
 


Johan Kindstrm
Snickare
070-495 40 63
 


Oskar Lindström
Lärling
070-619 05 53
 


Peder Niklasson
Snickare
073-615 55 63
 


Per-Åke Rydell
Snickare
070-256 05 24
 


Peter Johansson
Snickare
073-530 00 35
 


Kim Werber
Snickare
070-619 38 04


Pierre Ahlqvist
Snickare
070-309 03 34
 


Leif Svärd
Snickare
073-047 91 89
 


Leif Cederqvist
Snickare
070-619 05 93
 


Rickard Englund
Snickare
073-508 16 90


Joakim Larsson
Snickare
070-619 38 66
 


Robert Heidmark
Snickare
070-259 02 82
 


Dennis Sandberg
Snickare
070-497 56 24


Mats Odelius
Plattsättare
070-373 71 82


Per-Erik Markusson
Snickare
070-619 06 44
 


Robert Norman
Snickare
070-619 05 54
 


Mariusz Gracz
Snickare
070-343 72 34
 


Robin Kajlinger
Snickare
070-619 38 72
 


Simon Nilsson
Lärling
070-619 05 52
 


Mats Jönsson
Snickare
070-309 03 35
 


Tobias Löfvenius
Snickare
070-864 17 47
 


Mikael Persson
Snickare
070-242 51 24
 


Mirco Mäkinen
Snickare
070-619 38 70
 


Morgan Persson
Snickare
070-729 44 55
 


Marcus Schéle
Snickare
070-619 38 71
 
 
våra avtalskunder:

Vi bygger alltid med behöriga underentreprenörer.


BYGGTECH I STOCKHOLM AB | VRETENSBORGSVÄGEN 30A | 126 30 HÄGERSTEN | TELEFON: VXL. 08-19 05 30 | FAX: 08-19 04 35